Click pe imagine pentru a vizualiza documentul complet:

Click pe imagine pentru a vizualiza documentul complet:

Click pe imagine pentru a vizualiza documentul complet:

Click pe imagine pentru a vizualiza documentul complet:

Click pe imagine pentru a vizualiza documentul complet:

Click pe imagine pentru a vizualiza documentul complet:

Click pe imagine pentru a vizualiza documentul complet:

Click pe imagine pentru a vizualiza documentul complet:

 

Click pe imagine pentru a vizualiza documentul complet:

 

COMUNICAT DE PRESA

 

 

CERERE DE PARTENERIAT


Federaţia Naţionala a Sindicatelor din Administraţie intentionează să realizeze un proiect în cadrul Programului Educație și Ocupare“(PEO) 2021-2027, prioritatea P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, obiectivul specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“ , apelul „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații“.
Obiectivul specific al programului: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“
Obiectivul general al proiectului: Consolidarea a dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare in vederea sprijinirii corelării cererii, ofertei si a tranzițiilor pe piața muncii
Activităţi previzionate:
- Realizarea analizei de nevoi și elaborarea Cererii de finanțare ;
- Acțiuni care vizează digitalizarea și îmbunătățirea capacității partenerilor sociali;
- Sprijin pentru furnizarea de pachete integrate în scopul modernizării dialogului social sectorial;
- Acțiuni de formare, evaluare și certificare a rezultatelor formării;
- Organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței dialogului social sectorial, a negocierilor colective și a serviciilor pieței muncii la nivel sectorial sau regional;

Organizatii eligibile:
- Federații sindicale și patronale, cu personalitate juridică proprie;
- Organizații sindicale și organizații patronale, cu personalitate juridică proprie;
- Structuri teritoriale ale federațiilor sindicale și patronale, cu personalitate juridică proprie;
- Autorități publice centrale/locale, partener de dialog social pentru organizațiile sindicale din sectorul public. Acest tip de partener va putea depune cerere de finanțare în parteneriat exclusiv cu organizațiile cu care negociază colectiv la nivelul sectorului de negociere colectivă.
Criteriile de selectie:
- Experienta organizatiei;
- Echipa propusă;
- Să nu se încadreze în situațiile prevăzute „Situații în care solicitantul sau partenerul nu este eligibil pentru finanțare“ definite prin Ghidul Solicitantului Condiții Generale PEO.
In vederea selctarii parenerului va rogam sa ne transmiteti scrisorile dumneavoastră de intenţie (ofertele).
Termen limită de depunere a scrisorilor de intentie/ofertelor: 24.09.2023
Scrisorile de intentie/ofertele pot fi transmise prin e-mail la adresa: comunicare@fnsa.eu sau se pot trimite cu posta la adresa de corespondenţă: Cluj-Napoca, Strada Moţilor nr. 1-3, camera 15.
Pentru informatii suplimentare vă rugăm să ne contactati la tel 092085942.

Click pe imagine pentru a vizualiza documentul

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

CERERE DE OFERTĂ

 

Federaţia Naţionala a Sindicatelor din Administraţie intentionează să realizeze un proiect în cadrul Programului Educație și Ocupare“(PEO) 2021-2027, prioritatea P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, obiectivul specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“ , apelul „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații“.

Valoarea estimativă a proiectului: 500.000 EURO

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare in vederea sprijinirii corelării cererii, ofertei si a tranzițiilor pe piața muncii.

Pentru realizarea acestui proiect avem nevoie de următoarele servicii:

- Realizarea unei analize de nevoi extinse în vederea fundamentării măsurilor propuse spre finanțare;

- Elaborarea Cererii de finanțare și transmiterea în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Pentru aceste servicii dorim încheierea unui contract cu o societate autorizată să furnizeze activităti de consultantă pentru afaceri si management specifice elaborării si depunerii proiectului nostru, precum si activități de studiere a pieței şi de sondare a opiniei publice pentru realizarea analizei nevoilor, care ne poate pune la dispozitie experti cu experienta in elaborarea de proiecte.

Procedura de achizitie: achizitie directă

Termen limită de depunere a ofertelor: 21.09.2023

Pentru informatii suplimentare vă rugăm să ne contactati la tel: 0729085942.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne