Având în vedere prevederile Art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, privind modifcarea art. 129 din Legea nr. 62/2011(republicata) Legea dialogului social, Primarii/Preşedinţii consiliilor judeţene, în calitate de Angajator,  trebuie să dispună iniţierea negocierii colective pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în speţă pentru implementarea modificărilor privind transferul plăţii contribuţiilor sociale şi de sănătate de la angajator, la angajat şi respectiv ajustarea salariilor brute a tuturor salariaţilor, în perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017.

FNSA -  federaţie reprezentativă la nivel naţional, pentru sectorul de activitate  “Administraţie publică”, asadar este reprezentativă la nivelul tuturor instituţiior şi autorităţilor administraţiei publice -  va pune la dispozitia organizatiilor sindicale si membrilor de sindicat, LA SOLICITAREA ACESTORA (trebuie transmisa la adresa de mail: bogdan.schiop@fnsa.eu), urmatoarele modele de documente, in format word, pentru a putea fi usor completate si personalizate:

- adeverinţă afiliere la FNSA si împuternicire negociere;

- model adresa catre angajator pentru demararea procedurii de  negocierie colective;

- model Acord colectiv  adaptat legislatiei in vigoare cu modificarile recente;

- model Act aditional Acord colectiv – acolo unde exista acord colectiv in vigoare se negociaza Actul aditional;

- model Contract colectiv de munca adaptat legislatiei in vigoare cu modificarile recente;

- model Act aditional Contract colectiv de munca – acolo unde exista acord colectiv in vigoare se negociaza Actul additional;

- modelul Convocatorului catre trebuie transmis de catre instituţie catre sindicat pentru începerea negocierii;

- modelul împuternicirii şi desemnării de către instituţiei a reprezentanţilor angajatorului în Comisia de negociere;

- modelul împuternicirii şi desemnării de către sindicat a reprezentanţilor organizaţiei în Comisia de negociere;

- model proces-verbal negociere colectivă;

- model adresa către ITM pentru inregistrarea contractului colectiv de munca.

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne