Legea Salarizarii Unitare poate fi consultata accesând link-urile de mai jos:
LEGE - CADRU privind salarizarea personalului platit din fonduri publice: http://bit.ly/2plLmnS
Expunere motive: http://bit.ly/2plIiIh
Anexa I - Cap. I lit. B – Reglementari specifice personalului didactic din invatamant: http://bit.ly/2o0faGd
Anexa I - Cap. III lit. E – Reglementari specifice personalului clerical, care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor religioase din Romania, recunoscute potrivit legii: http://bit.ly/2oRfkUr
Anexa II, Cap. II - Reglementari specifice personalului din sanatate: http://bit.ly/2oXRgPu
Anexa IV, Cap. III - Reglementari Externe: http://bit.ly/2oRsi4B
Anexa IV, Cap. IV - Reglementari Externe: http://bit.ly/2oql7iY
Anexa IV, Cap. V - Nomenclator Externe: http://bit.ly/2nxKos0
Anexa IV, Cap. VI – Sporuri, premii si alte drepturi: http://bit.ly/2oRhrYt
Anexa V, Cap. VIII - Reglementari specifice personalului din sistemul Justitiei: http://bit.ly/2oRCJW7
Anexa VI, Cap. II - Reglementari specifice personalului din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala: http://bit.ly/2nxUUQ8
Anexa VII: http://bit.ly/2oR5v98
Anexa VIII Cap. I lit. B - Reglementari specifice functionarilor publici: http://bit.ly/2nxKMae
Anexa VIII - Cap. II lit. K - Reglementari specifice personalului incadrat pe baza de contract individual de munca - personal contractual din administratia publica: http://bit.ly/2nUoU4f
Anexe coeficienti: http://bit.ly/2ojjOBN

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne