Această ordonanţă  instituie o derogare temporara de la Legea nr. 62/2016 si Legea nr. 153/2017. Perioada  derogării 20 noiembrie-20 decembrie 2017.

Banuim ca dupa 20 decembrie vor veni si vor zice ca nu se mai pot initia negocieri  si semna acorduri colective si contracte colective de muncă, in conditiile actuale si posibilitatile actuale. Momentan, avem o portita de care trebuie sa profitam.

Multe organizaţii sunstin că, în conformitate cu Legea nr. 62/2011, care prevede că prin acordurile colective si contractele colective de muncă nu se pot negocia drepturi salariale, altele decât cele prevăzute de lege.

 Menţiune: prin ajustarea  salariilor conform OUG 82/2017 şi încheierea de convenţii colective în acest sens,  nu se negociaza drepturi salariale suplimentare ci se reglementează conform legilor actuale, o obligatie – transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, instituita prin modificarile la codul fiscal.

Scopul acestor negocieri nu este obtinerea unor drepturi salariale ci nediminuarea celor prezente, demers legiferat prin OUG nr. 82.

Cum pentru celelalte categorii bugetare este prevazuta o crestere a salariilor incepand cu 1 ianuarie 2018 cu 25%,  tocmai pentru a acoperi transferul taxelor, pt administratia publica locala – sector exclus de la majorarea cu 25% din Legea nr. 153/2917 -  este legiferata aceasta posibilitate de incheiere a conventiilor colective si  ajustarea salariilor . Asta este portita oferita de lege pt ca în sectorul nostru de activitate să nu apară diminuări ale veniturilor nete.

Unele organizatii sindicale sustin ca nu are rost sa incheie conventii colective deoarece  nu va fi posibila ajustarea salariilor astfel incat să acopere transferul contribuţiilor, având în vedere faptul că salariile sunt limitate la coeficientul viceprimarului/vicepresedintelui consiliului judeţean. Vă rog să nu vă raportaţi la salariul actual al acestuia (coef x 1450) Ajustarea va fi pt 1 ian 2018 cand coeficientul  viceprimarului va fi inmultit cu 1900, obligatoriu.

 Ceea ce nu este obligatoriu, este  ca angajatorii sa majoreze salariile personalului astfel încât să acopere transferul contribuţiilor.  Iar cum apl este exclusa de la cresterea cu 25% din Legea nr. 153/2017 si viceprimarul va avea venitul majorat obligatoriu prin inmultirea coeficientului cu 1900, ajustarea salariilor devine posibilă prin încheierea de convenţii colective  astfel incat nimeni să nu înregistreze o diminuare a veniturilor.

In present, in administratia publica locală, conform Legii nr. 153/2017,  salariile sunt stabilite in felul urmator:  

1. HCl cu coeficienti si precizarea clara ca acesti coeficienti se raporteaza la salariul minim pe economie (au stabilit conform instructiunilor transmise de către FNSA si a  modelului de HCL) - este situatia cea mai avantajoasa deoarece ajustarea se face automat, iar transferul contribuţiilor este acoperit. Totusi, pentru ca salariatii sa nu înregistreze o diminuare a veniturilor nete prin transferul taxelor de la angajator la angajat, salariul minim trebuie sa devina cel putin 1800 lei.

 2. HCL cu coeficient dar fara precizarea clară ca se raporteaza la salariul minim. In această situaţie, angajatorul este obligat, când se modifică salariul minim pe economie, sa raporteze doar coeficientul primarului şi al viceprimarului la noul salariu. În această situaţie este imperativă  demararea negocierii pentru ajustarea coeficientilor şi încheierea convenţiilor colective în acest sens (toata documentatia si modelul CCM-ului si al AC-ului va fi pus la dispozizia dumneavoastra de către FNSA) pentru a evita posibila diminuare a veniturilor angajaţilor.

3. HCL cu salarii fixe. Neaparat negociere pt ajustarea lor. La fel ca şi la punctual 2, in această situaţie este imperativă  demararea negocierii pentru ajustarea salariilor şi, eventual, stabilirea  coeficientilor raportaţi la salariul minim şi încheierea convenţiilor colective în acest sens. Exemplu: salariile existente vor fi împărţite la 1450 (salariul minim pe economie actual) şi rezultă coeficientul care va fi înmulţit cu 1900 – salariul minim începând cu 1 ianuarie 2018). Va rezulta salariul ajustat care va suporta şi transferul contribuţiilor de la angajator la angajat

 La toate acestea se adauga faptul ca se instituie obligativitatea negocierii colective, lucru foarte important pt organizatiile sindicale deoarece salariatii vor constientiza, din nou rolul organizatiei.

In plus, prin acorduri colective si contracte colective se pot negocia prevederi privind zilele libere platite pt liderii de sindicat, acordarea de catre institutie a unui sediu pentru organizaţia sindicală, suportarea cheltuielilor de functionare a acestui sediu: telefonie, net, birotica, acordarea de concediu de odihnă suplimentar între 3-10 zile etc.

Si, încă o prevedere extreme de importantă: consultarea organizaţiei sindicale şi avizul acesteia pentru modificările organigramei şi desemnarea reprezentantului sindicatului în comisiile de concurs, soluţionarea contestaţiilor etc.

Va rog să depuneţi toate eforturile pentru iniţierea procedurii de negociere şi încheierea convenţiilor colective. Asa cum va spuneam şi în mail-urile anterioare, FNSA va pune la dispoziţie următoarele documente, in format word, pentru a putea fi usor completate si personalizate:

- adeverinţă afiliere la FNSA si împuternicire negociere;

- model adresa catre angajator pentru demararea procedurii de negociere colectiva;

- model Acord colectiv adaptat legislatiei in vigoare cu modificarile recente;

- model Act aditional Acord colectiv – acolo unde exista acord colectiv in vigoare se negociaza Actul aditional;

- model Contract colectiv de munca adaptat legislatiei in vigoare cu modificarile recente;

- model Act aditional Contract colectiv de munca – acolo unde exista acord colectiv in vigoare se negociaza Actul additional;

- modelul Convocatorului catre trebuie transmis de catre instituţie catre sindicat pentru începerea negocierii;

- modelul împuternicirii şi desemnării de către instituţiei a reprezentanţilor angajatorului în Comisia de negociere;

- modelul împuternicirii şi desemnării de către sindicat a reprezentanţilor organizaţiei în Comisia de negociere;

- model proces-verbal negociere colectivă;

- model adresa către ITM pentru inregistrarea contractului colectiv de munca.

 

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne