Vă facem cunoscut că urmare şi a demersurilor şi acţiunilor Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.), a fost adoptată, promulgată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 276 din 28 martie 2018 Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, acesta intrând în vigoare la 3 zile de la publicare. Câteva precizări de ordin terminologic şi considerente juridice considerăm a fi de menţionat: 
- legea vizează întreg personalul (atât funcţionari publici, cât şi personal contractual, de asemenea nu mai face menţiunea de personal bugetar precum legile anterioare în această materie, ci doar personal plătit din fonduri publice), ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice aplicabile anterior intrării în vigoare a prezentei legi (data intrării în vigoare fiind 01.04.2018, iar actele normative sunt Legea nr. 284/2010, Legea nr. 285/2010, legile si ordonanţele de guvern anuale de salarizare, Legea nr. 71/2015, Legea nr. 153/2017) şi dispune exonerarea de la plată pentru sumele imputate ca urmare a controalelor Curţii de Conturi sau altor structuri/instituţii cu atribuţii de control (de pildă ANAF, audit intern);
- sumele exonerate de la plată sunt venituri de natură salarială încasate în temeiul unor acte administrative sau clauze al contractelor/acordurilor colective de muncă, în vigoare la data plătii acestora, (adică acte adminsitrative sau prevederi ale ccm/ac care nu au fost revocate, anulate judecătoreşte sau modificate) care ar trebui restituite drept consecinţă a controalelor Curţii de Conturi sau a altor structuri de control;
- ca efect juridic practic, textul Art. 3 alin. (1) este extrem de clar şi implicit, astfel la data intrării în vigoare a Legii nr. 78/2018, încetează practic orice plată precum şi orice formă de recuperare (dispoziţii şi decizii de imputare, inclusiv angajamente de plată ale salariaţilor, dacă e cazul, proceduri în curs sau litigii cu Curtea de Conturi sau cu angajatorul) a sumelor reprezentând venituri de natură salarială pentru care Curtea de Conturi sau alte structure de control au impus recuperarea acestora;
- odata cu intrarea in vigoare a acestei legi, ordonatorii de credite au obligaţia (ex lege, legală) de a recalcula salariul de baza (dacă unele sume au fost incluse în salariul de bază) si celelalte elemente ale sistemului de salarizare (de ex. majorări sau sporuri, premii, alte drepturi) prin eliminarea din cuantumul acestora a drepturilor imputate de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituţii cu atribuţii de control;
Dacă există deja decizii sau dispoziţii de imputare ale angajatorilor, inclusiv angajamente de plată, din punct de vedere practic, două sunt variantele de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 78/2018. Fie se intocmeşte de către jurist/secretar/contabilitate un referat spre aprobare Primarului/Preşedintelui consiliului judeţean, în care se arată dispoziţiile Legii nr. 78/2018 şi se solicită ca dispoziţiile de imputare să nu mai fie executate şi sumele să nu mai fie reţinute, referat ce urmează a fi aprobat, simplu de către Primar/Preşedintele consiliului judeţean, fie, a doua variantă, emite Primarul/Preşedintele consiliului judeţean o dispoziţie/decizie de exonerare de la plată a sumelor reţinute în baza dispoziţiilor de imputare (si se arată care sunt acestea, cu număr şi dată), dispoziţie întemeiată în drept tot pe Legea nr. 78/2018.
Dacă nu există decizii sau dispoziţii dispoziţii de imputare ale angajatorilor, efectul legii este implicit, dar dacă apreciaţi necesar, tot printr-o dispoziţie a Primarului/decizie a Presedintelui Consiliului Judeţean se va lua act de imposilitatea recuperării sumelor imputate de către Curtea de Conturi sau a altor structuri/instituţii cu atribuţii de control.
În consecinţă F.N.S.A. solicită tuturor sindicatelor să ia măsurile ce se impun şi să se asigure că primarii, directorii şi preşedinţii de consilii judeţene vor dispune de urgenţă exonerarea de la plată pentru toţi salariaţii a sumelor astfel imputate, având ca temei Legea nr. 78/2018

Click pe imagine pentru a descarca documentul:

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne