OUG nr. 1/06/01/2020 - masuri fiscal bugetare - a fost publicata in MO nr. 11/09.01.2020. Mai jos puteti vizualiza mentiunile FNSA, adaptate la forma aparuta in MO.

MENȚIUNI procedurale şi de fond privind

  • Proiectul de LEGE - PL-x nr. 669/18.12.2019 - privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului ȋn 23.12.2019, dar contestat pentru neconstituționalitate anterior promulgării.

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2019/pr669_19.pdf

  • ORDONANȚA DE URGENȚĂ 1 din 06.01.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată ȋn Monitorul Oficial al României nr. 11 din 09.01.2020.

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MDA3NDE3Mjc1MDExRSszMA

 

          Ȋn data de 23.12.2019, Guverul României şi-a asumat răspunderea asupra Proiectului de LEGE - PL-x nr. 669/18.12.2019 - privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Nu s-a depus şi votat o moțiune de cenzură de demitere a guvernului, ȋn condițiile art 114 din Constituția României, astfel ȋncât proiectul delege asupra căruia s-a asumat răspunderea, se consideră adoptat, ca lege, şi ȋsi continuă traseul legislativ al trimiterii la secretariatul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalitătii legii anterior promulgării acesteia, respectiv este trimisă la promulgare. Ȋn data de 30.12.2019, un grup de parlamentari a contestat la Curtea Constituțională această lege, astfel ea nu poate fi promulgată şi nu poate intra ȋn vigoare până nu se pronunță CCR.

          Ȋn şedința de Guvern din data de 06.01.2020, Executivul a adopta sub forma Ordonanței de Urgență o parte din prevederile Proiectului de lege adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului ȋn 23.12.2019.Argumentele Guvernului pentru această măsura au fost două:

  • Faptul că Proiectul de lege adoptat ȋn 23.12.2019 prin asumarea răspunderii, nu a putut fi promulgat de Preşedintele României, respectiv nu poate intra ȋn vigoare, deoarece a fost invocată neconstituționalitatea acestuia ȋnainte de promulgare, de către un grup de parlamanetari (art 146 alin. (1) lit. a) din Constituția României). Preşedintele României, chiar dacă a primit ȋn data de 06.01.2020 legea spre promulgare, nu o poate promulga decât dupa ce se pronunță Curtea Constituțională asupra aspectelor invocate ȋn procedura controlului de constituționalitate. Dacă instanța de contencios constituțional (Curtea Constituțională) va declara constituțională procedura, respectiv fondul proiectului de lege, ȋn termen de 10 zile Preşedintele României va fi obligat să o promulge. Termenul estimat pentru dezbaterea şi pronunțarea CCR este 29.01.2020.
  • Apreciind că măsurile bugetar-fiscale se impun a fi aplicate deȋndată, Guvernul a optat pentru Ordonanță de urgență pe măsurile de modificare a OUG 114/2018, respectiv pe măsurile resprictive privind salarizarea din 2020. NU au fost preluate ȋn OUG prevederile din proiectul ed lege adoptat prin asumarea răspunderii privind interdicția cumulului pensiei pentru limită de vâtrstă/pensiei speciale, cu venituri salariale sau asimilate realizate ȋn sectorul bugetar. Argumentul oficial a fost că se asteapta pronunțarea Curții Constituționale din 29.01.2020 pe acest domeniu. De altfel, dacă masurile restrictive ori de modificare a OUG 114/2018, pot face obiectul ordonanțelor de urgență, se ridică problema dacă aceasta interdictie a cumulului pensiei cu salariul poate face obiectul unei OUG, din prisma art 115 din Constutuția României, care interzice ȋn mod expres adoptarea de ordonanțe de urgență ȋn domenii care pot afecta drepturile constituționale, precum dreptul la pensie şi la muncă…

 

       Ordonanța de urgență nr. 1/06.01.2020 fost publicată ȋn Monitorul Oficial al României nr. 11 din 09.01.2018 şi intră ȋn vigoare deȋndată, la data publicării ȋn Monitorul Oficial al României

        Dacă se va confirma ȋn 29.01.2020 constituționalitatea proiectului de lege adoptat prin asumarea răspunderii, ȋn integralitatea lui, acesta va fi promulgat ȋn forma completă, cu tot cu interdicția cumulului, Ordonanța de urgența adoptată ȋn 06.01.2020 abrogându-se practic implicit.

          De interes pentru FNSA, sunt practic următoarele prevederi din cele două acte. Precizăm că le-am abordat ȋn paralel (prevederea ȋn proiectul de lege adoptat prin asumarea răspunderii din 23.12.2019 – care nu se poate promulga/publica până nu se pornunță CCR, respectiv prevederea din OUG nr. 1/06.01.2020, care vor produce efecte imediate odată cu publicarea ȋn Monitorul Oficial - pct. 1, 2, 3, 5 şi 7):

1. Art I pct. 12 din proiectul de lege adoptat prin asumarea răspunderii, art I pct. 12 din OUG nr. 1/06.01.2020 - Plafonarea cunatumului sporurilor, compensanțiilor, indemnizațiilor, premiilor etc. la nivelul lunii decembrie 2019. ȋn administrația publică locală ne interesează nivelul sporurui pentru condiții de muncă, de până la 15% din salariul de bază. Acesta se menține obligatoriu la nivelul celui din decembrie 2019, chiar dacă de pildă s-ar modifica cunatumul salariului de bază/ȋncadrare.Masura restrictiva a existat şi ȋn 2018/2019.

 2. Art I pct. 13 din proiectul de lege adoptat prin asumarea răspunderii, art I pct. 13 din OUG OUG nr. 1/06.01.2020 - Plafonarea indemnizației lunare pentru funcțiile de demnitate publică – primar/viceprimar, preşedinte consiliu județean/vicepreşedinte consiliu județean, la nivelul aferent lunii decembrie 2019. Astfel, chiar dacă s-a majorat salariul de bază minim garanțat ȋn plată pe țară de la 2080 lei la 2230 lei, pentru demnitari acesta nu se poate aplica, ci se mențin indemnizațiile aferente lunii decembrie 2019 (practic, coeficientul prevăzute de lege ȋnmulțit cu 2080). N.B. In administrația publică locală, veniturile salariaților sunt plafonate la nivelul indemnizațiilor viceprimarilor, de la nivelul lunii decembrie 2019.

3. Art I pct 15 din proiectul de lege adoptat prin asumarea răspunderii, respectiv art. I pct. 15 din OUG nr. 1/06.01.2019 – Menținerea ȋn anul 2020 a valorii indemnizației de hrană la nivelul din 2019, şi anume la 346 lei brut/lună, deşi conform legii ea ar fi trebuit adaptată la noul minim de 2230 lei.

4. Art I pct. 18 din proiectul de lege adoptat prin asumarea răspunderii, DAR nu apare ȋn OUG nr. 1/06.01.2020 – Interdicția cumulului pensiei pentru limită de vârstă/pensiei speciale cu venituri salariale ori asimilate realizate la stat, ȋn sectorul bugetar practic. Textul legii adoptat prin asumarea răspunderii prevedea anumite excepții, ȋn anumite condiții (aleşii, in domeniul ȋnvătământului preuniversitar, sănănate, cultură, ȋn cadrul Academiei Române, Scolii de Aviație, asistenților personali ai persoanelor cu handicap, inclusiv personalului din cadrul societătilor naționale, companiilor naținale sau societăților comerciale cu capital de stat..). Dar are aplicabilitate practică ȋn adminsitrația publică. Se instituie practic obligația celor vizați de a opta ȋntre pensie, ori salariu, ȋn termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării ȋn vigoare a textului. Dacă nu se optează, ȋncetează de drept raportul de muncă/de serviciu, iar angajatorul are obligația legală de a veghea la respectarea acestei inderdicții. N.B. interdicția cumulului pensiei cu salariu de la stat NU a fost prevăzută şi ȋn OUG adoptată ȋn 06.01.2020, astfel ȋncat nu se aplică decât dacă CCR confirmă constituționalitatea ei şi a legii asumate de Guvern, ȋn 29.01.2020 şi după ce se promulgă, respectiv publică ȋn Monitorul Oficial.

 5. Art IV din proiectul de lege adoptat prin asumarea răspunderii, respectiv art. III din OUG nr. 1/06.01.2020. Ȋncepând cu data intrării ȋn vigoare a OUG – 09.01.2020, ocuparea prin detaşare a posturilor vacante sau temporar vacante din sectorul bugetar se poate face NUMAI cu personal angajat ȋn instituții şi autorități publice. De asemenea, se prevede explicit că detaşarile care nu ȋmdeplinesc această condiție ȋncetează de drept, cu exceptia detaşărilor ȋn curs din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

 6. Art VI pct. 1 din proiectul de lege adoptat prin asumarea răspunderii, DAR nu apare ȋn OUG nr. 1/06.01.2020 – redefinirea ȋn Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017 a noțiunii de spor – ca posibilitate ca acesta să se calculeze ca procent raportat la salariul de bază minim brut pe țară garantat ȋn plată. Intenția a fost (sporul de condiții, de pildă)/va fi de a modifica raportarea unor sporuri la salariul minim pe țară. ȋn fomra finală adoptată prin asumarea răspunderii, nu a fost prevăzută, precum a fost intenția inițială, raportarea şi egalizarea sporului de condiții de muncă la 25% din salariul minim garantat ȋn plată pe țară, el rămânand de până la 15% din salariul de bază al fiecărui salariat.

 7. Art XXXVII din proiectul de lege adoptat prin asumarea răspunderii, respectiv art. XXIX din OUG nr. 1/06.01.2020. – prorogarea (amânarea) aplicării art 210 din OUG nr. 57/2019 privind Cosul Administrativ până la 01.01.2021. Este vorba de indemnizația pentru limită de vârstă pentru primar/viceprimar, preşedinte/vicepresedinte consiliu județean, aşa-numita “pensie specială” a aleşilor locali, care trebuia să intre ȋn vigoare şi să se acorde ȋncepând cu 01.01.2020. Ori textul prevede că ȋn anul 2020 aceasta NU se acordă. De notat că ȋn data de 21.01.2020 a fost stabilit termenul pentru pronunțarea Curții Constituționale asupra execției de neconstituționalitate a Codului Administrativ invocată de Avocatul Poporului ȋncă din vară.

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne