INI?IATOR: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

 

MEMORANDUM

În perioada 2010-2015, salarizarea personalului platit din fonduri publice s-a facut potrivit prevederilor Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, care a preluat prevederile Legii-cadru nr.330/2009.

Datorita constrângerilor bugetare, prevederile Legii-cadru nr.284/2010 nu au fost aplicate în totalitate.

 

Din prevederile Legii-cadru nr.284/2010, se aplica în prezent urmatoarele:

Ø  Încadrarea personalului pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale, stabilindu-se clasa de salarizare si coeficientul de ierarhizare corespunzator acesteia;

Ø  Promovarea personalului platit din fonduri publice;

Ø  Acordarea gradatiei corespunzatoare transelor de vechime în munca;

Ø  Modul de acordare a salariilor pentru personalul care gestioneaza fonduri comunitare nerambursabile;

Ø  Salarizarea personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii; 

Ø  Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica alese de la nivelul administratiei publice locale se stabilesc prin înmultirea coeficientilor de ierarhizare prevazuti în Legea-cadru nr. 284/2010 cu valoarea de referinta.

Nu au fost aplicate prevederile cu privire la :

Ø  Modul de stabilire a salariilor de baza prin utilizarea coeficientilor de ierarhizare si a valorii de referinta; modul de stabilire a salariilor de baza a ramas cel dinainte de aplicarea Legii-cadru, respectiv cel din luna decembrie 2009;

Ø  Sporurile si indemnizatiile se acorda în continuare în cuantumul existent în luna decembrie 2009, fara a fi utilizate prevederile Legii-cadru nr.284/2010.

Actualul sistem de salarizare prezinta urmatoarele disfunctionalitati:

Ø  Sistemul actual are la baza 110 clase de salarizare, din care 24 de clase sunt deja suprapuse ca nivel de salarizare, datorita, în primul rând, cresterii salariului de baza minim brut pe tara;

Ø  Exista niveluri diferite de salarizare pentru aceeasi functie, atât în cadrul aceleiasi institutii, cât si în institutii diferite;

Ø  Salariile de baza ale unor persoane care au vechime în munca sunt egale cu cele ale persoanelor nou-angajate, fara vechime în munca, datorita majorarilor succesive ale salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata de la 600 lei cât era în anul 2010 la 1.250 lei cât va fi în anul 2016;

Ø  Salariile de baza ale unor persoane angajate cu studii superioare se situeaza la acelasi nivel cu salariile de baza ale persoanelor angajate pe studii medii, datorita majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata;

Ø  Avansarea personalului în gradatie se face o data la 5 ani, în functie de vechimea în munca;

Ø  Lipsa unor criterii de performan?a ce pot fi avute în vedere la promovarea personalului bugetar si la stabilirea premiilor individuale pentru rezultate deosebite în activitatea profesionala, din fondul de premiere constituit.

În vederea eliminarii disfunctionalitatilor aparute în aplicarea Legii-cadru nr.284/2010, este necesara elaborarea unui nou proiect de lege de salarizare a personalului platit din fonduri publice.

Fata de cele de mai sus, propunem si va rugam sa aprobati constituirea unui grup de lucru format din urmatorii  reprezentanti:

Ø  câte un secretar de stat si 2-3 persoane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Finantelor Publice, al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, al Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si al Ministerului Justitiei

Ø  câte 1-2 persoane din cadrul Confederatiilor Sindicale.

 

Grupul de lucru va functiona sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice care va asigura si Secretariatul Tehnic.


    Sedintele grupului de lucru vor fi prezidate de doamna Claudia-Ana Costea, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice. 

 

MEMORANDUM cu tema: Procedura ?i Calendarul consultarilor pe legea privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

13 Ianuarie

INI?IATOR: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

MEMORANDUM

Grupul de lucru interministerial va elabora proiectul de lege privind salarizarea personalului platit din fonduri publice este format din reprezentan?i ai Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerului Finantelor Publice ?i Ministerului Justitiei, reprezentând ministerele celor doi viceprim-mini?tri, ministerului ini?iatorului legii ?i ministerele avizatoare permanent.
I.    Procedura de lucru a grupului de lucru interministerial este urmatoarea:

Ø  Întâlniri ale grupului de lucru interministerial la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice în perioada 19-22 ianuarie 2016, în vederea stabilirii metodologiei de lucru pentru elaborarea legii salarizarii personalului platit din fonduri publice;

Ø  Întâlniri ale grupului de lucru interministerial conform calendarului cu reprezentan?ii ministerelor ?i ai confedera?iilor sindicale în perioada 25 ianuarie – 4 februarie 2016;

Ø  Redactarea ?i finalizarea proiectului de lege de catre grupul de lucru interministerial în perioada 5-10 februarie 2016.


II.    Calendarul consultarilor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice este urmatorul:

A)     14 ianuarie: Adrese pentru nominalizarea persoanelor în grupul de lucru interministerial.

B)     19-21 ianuarie, orele 10.00-12.30: Întâlniri ale grupului de lucru interministerial la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice. 

C)     Începând cu data de 25 ianuarie, grupul de lucru interministerial se va întâlni în fiecare zi, dupa cum urmeaza:

a.      25 ianuarie:

                                                    i.     orele 10.00 – 11.30: Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Cercetarii ?tiin?ifice

                                                   ii.     orele 11.45 – 13.15: Ministerul Sanata?ii

                                                  iii.     orele 13.45 – 15.15: Ministerul Tineretului ?i Sportului

                                                  iv.     orele 15.30 – 17.00: Ministerul Comunica?iilor ?i pentru Societatea Informa?ionala

b.      26 ianuarie:

                                                    i.     orele 10.00 – 11.30: Ministerul Fondurilor Europene

                                                   ii.     orele 11.45 – 13.15: Ministerul Transporturilor

                                                  iii.     orele 13.45 – 15.15: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltarii Rurale 

                                                  iv.     orele 15.30 – 17.00: Ministerul Pentru Consultare Publica ?i Dialog Civic

c.      27 ianuarie: Analizarea propunerilor formulate de catre reprezentan?ii ministerelor 

d.      28 ianuarie:

                                                    i.     orele 10.00 – 11.30: Ministerul Dezvoltarii Regionale ?i Administra?iei Publice

                                                   ii.     orele 11.45 – 13.15: Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Rela?iilor cu Mediul de Afaceri

                                                  iii.     orele 13.45 – 15.15: Ministerul Culturii

                                                  iv.     orele 15.30 – 17.00: Ministerul Energiei

e.      29 ianuarie: Analizarea propunerilor formulate de catre reprezentan?ii ministerelor ?i ai confedera?iilor sindicale

f.       1 februarie

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne