Doamnelor colege,

Domnilor colegi,

 

Biroul Federal al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), întrunit în şedinţă pentru a discuta şi analiza problemele întâmpinate în aplicarea Legii unitare de salarizare şi a altor acte normative cu impact asupra activităţii salariaţilor din administraţia publică, a hotărât transmiterea, în perioada următoare, a  unei liste de revendicări către Guvernul României, prin care FNSA va solicita modificarea unor acte normative având la bază următoarele principii:

1.  Legea nr. 153/2017:

  • Modificarea şi completarea art. 11 alin. (1), ȋn sensul obligativității grilei ierarhice de salarizare aferentă fiecărei funcţii, unică la nivel de unitate administrativ-teritorială, precum şi a stabilirea coeficienților de ierarhizare alături de salariile de bază, ca indicatori ai securității şi previzibilității veniturilor salariale ȋn administrația publică locală;
  • Modificarea art. 11 alin. (4), ȋn sensul că salariul de bază ( nu venitul salarial ȋn integralitatea lui) să nu poată depăşi indemnizația viceprimarului/vicepreşedintelui consiliului județean.

             ●  Completarea art. 11 cu un text explicit prin care să se interzică diminuări nejustificate sau abuzive ale veniturilor salariale odată cu adoptarea hotărârilor de consiliu local, de la un an bugetar la altul, de pildă.

2. Interzicerea angajării în administraţia publică  a persoanelor care beneficiază de pensie de la bugetul de stat.

3. Ajustarea nivelului voucherelor de vacanţă la valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

4. Vârsta de pensionare în administraţia publică, pentru limită de vârstă, să fie aceeaşi cu a altor bugetari care îşi desfăşoară activitatea  sub legi speciale şi în regim de incompatibilităţi.

5. Legea dialogului social:

  • Reintroducerea ȋn lege a formelor de protecţie a liderilor de sindicat, precum şi a dreptului la zile libere pentru activitate sindicală, în concordanţă cu reglementările europene în materie.
  • Relaxarea condițiilor de reprezentativitate a organizațiilor sindicale la nivel de unitate (35% din salariații unității să fie membri de sindicat).
  •  Beneficiul şi asigurarea reprezentativității ȋn vederea negocierii pe linie ierarhică, ȋn “cascadă”, pe baza afilierii la federație sindicală reprezentativă la nivel de ramură/sector de activitate, subsecvent la confederație reprezentativă la nivel național.
  • Posibilitatea acordării unor beneficii/drepturi ȋn baza negocierilor colective doar pentru membrii de sindicat, ȋn baza unor protocoale, acorduri cu organizația sindicală – ajutoare sociale, organizarea de evenimente comune, zile libere pentru sedințe de sindicat, altele…
  • Identificarea legală a partenerilor de dialog social şi negociere colectivă a contractului/acordului colectiv de muncă la nivel de sector/grup de unități pentru administrația publică locală.

În perioada următoare, FNSA va formula concret şi nu doar la nivel de principii aceste revendicări, le va transmite Guvernului României şi va solicita organizarea unor intâlniri în vederea soluţionării acestora. În caz contrar, organizaţia noastră noastră va trece la organizarea şi declanşarea formelor de protest legale.

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne