In cadrul sedintei Biroului Federal al FNSA de la Sinaia, participantii au luat in discutie:

Probleme organizatorice - stabilirea datei de organizare a Conferintei de alegeri pentru Biroul executiv al FNSA- 14-16 noiembrie 2018 si organizarea unei sedinte in luna septembrie 2018 care sa pregateasca aceasta conferinta.

Alaturi de aceste probleme discutate, au fost abordate si cele de natura juridica, pe care vi le prezentam intr-o scurta sinteza:

1. Consideraţii privind aplicarea Legii salarizării nr. 153/2017, probleme întâmpinate, propuneri de modificare şi completare:

- Art. 11 din Lege – practic nu suntem deloc “protejati” în ce priveste siguranta salariilor, oricând Primarul poate propune, iar consiliul local, aproba, modificarea si scaderea salariilor de bază si a veniturilor personalului din apl. Din acest considerent, FNSA, va propune modificarea/completarea textului art. 11 astfel încât să se asigure un minim de stabilitate a veniturilor, prin aplicarea prinicipiului dreptului câştigat (ca nivel salarial);

- Art. 11 nu prevede adoptarea coeficienţilor de salarizare pe grila (nomenclator), doar a salariilor de bază, astfel că există instituţii în care NU s-au prevazut şi coeficienţi – completarea articolului 11 cu menţiunea expresă a adoptării şi coeficientilor de către consiliu local;

- Personalul de specialitate din cadrul Primăriilor - cultura, bilbiotecari, crese, asistenta sociala - rămas pe grilele proprii, au veniturile mai mici decat personalul din aparatul de specialitate. S-a discutat si s-au cautat solutii pentru „echivalarea” acestora. Din păcate, ca si prima concluzie, rezultata din dezbateri, functiile specifice nu pot fi echivalate. FNSA va continua insa, prin toate mijloacele de care dispune, sa incerce gasirea unei solutii pentru rezolvarea acestei probleme.

- S-a pus in discuţie oportunitatea unei grile minimale în apl, cu argumentul securităţii veniturilor, şi contraargumentul ca probabil marea ajoritate a Primarilor pe cea minimala o vor aplica, grila ce va fi destul de joasa ca nivel, in conditiile in care cele adoptate de catre fiecare institutie in parte, sunt relativ generoase la acest moment; In acest context, se ridica problema „progresiei” veniturilor pe grilele adoptate, si se discuta despre necesitatea ajustarii acestor diferente in nomenclatorul functiilor, prin indicarea concreta a unor pucte de diferentă... (nu coeficienti, ci doar diferente intre functii...).

2. Alte aspecte legislative discutate:

- Aplicarea Legii nr. 78/2018 - exonerarea de la plata a sumelor imputate de catre Curtea de Conturi;

- Adresele FNSA privind modificarile legislative solicitate pana in prezent – la legea nr. 153/2017, la legea dialogului social nr. 62/2011, reluate, completate si retransmise.

- Pericolul reorganizărilor şi disponibilizărilor, în contextul sustenabilităţii sau nu a creşterilor salariale, al descentralizării si „privatizarii” sustinute de către AMR, AOR si AcoR.

- Avand in vedere ca unele organizatii din cadrul FNSA au propus angajatorilor(acolo unde intitutia a luat decizia reorganizarii- aspect ce atrage dupa sine si unele disponibilizari), stabilirea unor criterii legale si respectiv a acordarii de salarii compensatorii în caz de disponibilizări sau reduceri de personal, s-a ridicat problema daca nu cumva este oportun ca FNSA sa solicite adoptarea unei politici la nivel national cu privire la acordarea salariilor compensatorii in cazul indisponibilizarilor. Concluzia generala a fost ca prin aceasta solicitare, Guvernul va interpreta ca organizatia noastra este de acord cu aceste disponibilizari. Prin urmare, FNSA va depune toate eforturile ca acestea sa nu aiba loc.

- S-a stabilit ca organizatia noastra sa sustina interdicţia cumulului pensiei cu alte venituri din sectorul bugetar, fie prin limitarea in timp (1-3 ani) a posibilitătii cumulului, fie prin impunerea optiunii ferme intre pensie si venit din sectorul bugetar;

- S-a discutat depre o mai buna gestiune a proceselor de externalizare a serviciilor publice si a detasărilor, care defavorizează personalul din apl si sunt „umbrela” a reorganizarilor si reducerilor de personal si a „privatizarii” sistemului apl.

- FNSA va Solicita modificarea H.G nr. 582/2017 privind sporul de conditii in apl, similar cu H.G. nr. 917/2017 privind apc, in sensul ca in cazul apl cei 5 factori de risc si conditii sunt cumulative, pe cand in apc e sufucient doar unul din 4 – discriminare nejustificata;

3. Discuţii cu reprezentanţii ANFP (presedinte si secretar general);

S-au purtat discutii referitoare la Codul administrativ, organizarea, rolul si statutul ANFP, precum si daca si in ce masura exista cadru legislativ si procedural care sa permita Presedintelui ANFP sa emita ordin pt avizarea statului de functii, organigramei si reorganizarilor de catre ANFP numai daca au si avizul organizatiilor sindicale reprezentative din institutie, respectiv ordin pentru avizarea concursurilor doar daca din comisiile de concurs face parte si un reprezentant al sindicatului.

De asemenea, FNSA a solicitat reprezentantilor ANFP sa verifice si sa cenzureze demersurile tot mai raspandite de externalizare a serviciilor publice, reorganizarile institutiilor ce duc la disponibilizari, detasarile din alte institutii ce incarca organigramele si implicit cheltuielile de personal si bugetele, respectiv mutarile ce mascheaza sanctiuni personale.

Secretarul general al ANFP a oferit indicatii si solutii punctuale, iar Presedintele ANFP a asigurat participantii ca va trimite catre FNSA o adresa privind problemele semnalate.

De asemenea, acesta a solicitat implicarea FNSA in procedura de adoptare a Codului Administrativ (se va infiinta comisie parlamentara pt adoptarea acestuia) si abordarea de catre FNSA si a alesilor parlamantari locali, in vederea initierii de catre acestia a unor modificari legislative care sa confere ANFP-ului statutul de organizatie independenta politic.

4. Obiective si strategie FNSA:

- Propuneri de modificari legislative in sensul celor discutate (pozitia raspuns a ANFP, reluare si completare adrese deja transmise.), atat factorilor decidenti cat si prin parlamentari locali, precum si urmarirea procesului legislativ a adoptarii Codului Administrativ si a intrunirilor comisiei parlamentare instituita in acest sens. De asemenea, alaturi de aceste probleme specifice salariatilor din administratia publica locala, FNSA va intreprinde toate demersurile pentru sprijinirea colegilor din Institutul National de Statistica (INS).

FNSA va transmite o adresa de solicitare a unei intalniri a reprezentantilor FNSA cu primul-ministru si ministrii de resort, cu centralizarea si indicarea tuturor problemelor pe care dorim sa le abordam si discutam.

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne