COMUNICAT DE PRESA

- greva in administratia publica locala -

Federatia Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA) – reprezentativa la nivel national pentru sectorul ,,Administratie publica” – a înaintat Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice (prin Adresa nr. 36/13.06.2016, înregistrata la MMFPSPV cu nr. 1824/13.06.2016) notificarea privind declansarea conflictului de munca la nivelul sectorului de activitate pe care îl reprezentam, ca urmare a refuzului Guvernului României de a solutiona revendicarile salariatilor din primariile si consiliile judetene.
Prin adoptarea OUG nr. 20/2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, personalul care îsi desfasoara activitatea în consiliile judetene si primariile de pe întreg teritoriul tarii a fost vadit discriminat în raport cu angajatii din administratia centrala (care au beneficiat de cresteri salariale de pâna la 70%). 
Constatând dezinteresul manifestat de catre reprezentantii Guvernului României fata de problemele majore cu care se confrunta salariatii din sectorul nostru de activitate si fata de situatia disperata în care se afla acestia ca urmare a faptului ca sunt si ramân cea mai slab platita si discriminata categorie de salariati din sistemul bugetar,
FNSA a declansat conflictul colectiv de munca la nivel national – sector de activitate “Administratie publica” si va organiza urmatoarele forme de protest:
- greva generala de o ora în data de 05.07.2016;
- greva generala de o zi în data de 12.07.2016;
- greva generala pe termen nelimitat începând cu data de 19.07.2016.

Revendicarile salariatilor din administratia publica locala sunt urmatoarele:
1. Acordarea normei de hrana pentru toti salariatii din administratia publica locala – acolo unde resursele bugetare permit acest lucru. Prin aceasta modificare legislativa se elimina discriminarile ca din acelasi buget local al unei institutii, unii salariati primesc acest drept iar altii nu.
2. Acordarea voucherelor de vacanta pentru salariatii din administratia publica locala.
3. Tinând cont de faptul ca salariile functionarilor publici si ale personalului contractual din administratia publica locala sunt mai mici decât cele din administratia publica centrala, majoritatea angajatilor din administratia publica locala având venituri salariale brute apropiate ca valoare sau chiar egale cu salariul minim brut pe economie (1.250 lei de la 01 mai 2016), solicitam majorarea salariilor de baza ale functionarilor publici si ale personalului contractual din administratia publica locala cu 25 %.
4. Eliminarea în totalitate a Art 32 (4) din OUG nr. 20/2016.

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne