a. 25 ianuarie:

i. orele 10.00 – 11.30: Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Cercetarii ?tiin?ifice (reprezentant ALMA MATER)

ii. orele 11.45 – 13.15: Ministerul Sanata?ii (reprezentant ….)

iii. orele 13.45 – 15.15: Ministerul Tineretului ?i Sportului (reprezentant ….)

iv. orele 15.30 – 17.00: Ministerul Comunica?iilor ?i pentru Societatea Informa?ionala (reprezentant SOLID METAL)

b. 26 ianuarie:

i. orele 10.00 – 11.30: Ministerul Fondurilor Europene (reprezentant ….)

ii. orele 11.45 – 13.15: Ministerul Transporturilor (reprezentant ….)

iii. orele 13.45 – 15.15: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltarii Rurale (reprezentant …)

iv. orele 15.30 – 17.00: Ministerul Pentru Consultare Publica ?i Dialog Civic (reprezentant ….)

c. 28 ianuarie:

i. orele 10.00 – 11.30: Ministerul Dezvoltarii Regionale ?i Administra?iei Publice (reprezentant FNSA)

ii. orele 11.45 – 13.15: Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Rela?iilor cu Mediul de Afaceri (reprezentant ….)

iii. orele 13.45 – 15.15: Ministerul Culturii (reprezentant ALFA ART)

iv. orele 15.30 – 17.00: Ministerul Energiei (reprezentant FS MINE ENERGIE)

d. 1 februarie

i. orele 10.00 – 11.30: Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice (reprezentant FNSA)

ii. orele 11.45 – 13.15: Ministerul Finan?elor Publice (reprezentant FNSA)

iii. orele 13.45 – 15.15: Ministerul Justi?iei (reprezentant PENITENCIARE)

iv. orele 15.30 – 17.00: Secretariatul General al Guvernului, Cancelaria Primului Ministru ?i Departamentul pentru Rela?ia cu Parlamentul (reprezentant FNSA)

e. 2 februarie:

i. orele 10.00 – 11.30: Ministerul Afacerilor Externe ?i Departamentul pentru Rela?iile cu Românii de Pretutindeni (reprezentant ….)

ii. orele 11.45 – 13.15: Aparare, ordine publica, ?i securitate na?ionala (reprezentant POLITISTI)

iii. orele 13.45 – 15.15: Structurile asociative ale municipiilor, ora?elor, comunelor ?i Uniunea Na?ionala a Consiliilor Jude?ene din România (reprezentant FNSA)

iv. orele 15.30 – 17.00: Ministerul Mediului, Apelor ?i Padurilor (reprezentant ECOLOGISTUL)

f. 4 februarie:

i. orele 10.00 – 11.30: Confedera?iile sindicale (reprezentanti ….) (in afara de cei 2 membrii din comisie)

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne