Spre ştiinţă: Conducerii unităţii administrativ teritoriale

                        

În atenţia

Tuturor sindicatelor membre

 

Având în vedere că în perioada  următoare se vor întocmi la nivel de instituţii proiectele de bugete locale pentru anul 2019, prin prezenta vă aducem la cunoştinţă următoarele aspecte:

- conform art. 18 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, “începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată... Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară”;

- conform art. 26 alin. (4) şi alin. (5) din legea nr. 153/2017 “începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizație de vacanță... Valoarea anuală a indemnizației de vacanță este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic”;

- în temeiul art. 26 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 153/2017 Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituțiilor sau autorităților publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază..., aferente personalului prevăzut în statul de funcții, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget. Premiile de excelență individuale lunare nu pot depăși, anual, două salarii de bază minim brute pe țară garantate în plată și se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinație, în condițiile legii, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu

 

consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizații sindicale”;

- OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene prin care s-a sistat/modifcat acordarea acestor drepturi exclusiv pentru anul 2018;

- începând cu luna ianuarie 2019, intenţia declarată public a Guvernului României şi susţinută politic este de a majora a salariului minim brut pe ţară garantat în plată de la 1.900 la cel puţin 2.050 lei; Conform Legii nr. 153/2017, salarizarea în administraţia publică locală se raportează la salariul minim pe economie şi la salariul viceprimarului. În consecinţă, salariile trebuie corelate şi ajustate de la 01.01.2019 cu salariul minim amintit mai sus.

În actualul cadru legislativ şi potrivit declaraţiilor de presă de creştere a salariului minim brut pe ţară garantat în plată, F.N.S.A. solicită tuturor sindicatelor afiliate să ia măsurile ce se impun şi să se asigure că în fundamentarea bugetelor locale pentru anul 2019 vor fi avute în vedere sumele necesare pentru a putea beneficia de drepturile legale mai sus-menţionate pentru toţi salariaţii din administraţia publică locală – indemnizaţia de hrană obligatorie conform legii, indemnizaţia de vacanţă obligatorie conform legii, majorarea salariilor de bază prin raportarea coeficienţilor la salariul minim brut pe ţară garantat în plată de 2.050 lei, precum şi asigurarea fondului de premiere, conform legii.

Click pe imagine pentru a descarca documentele:

Adresa FNSA intocmire buget - 2019

 

Model adresa in format word in vederea preluarii textului de catre organizatia sindicala si transmiterea adresei catre conducerea institutiei

 

 

 

 

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne