1. Constituţia României

                                  

2. Legea nr. 62/2011 - Legea dialogului social

                              

3. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

                                       

4. Ordonanța de urgență nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță

                                     

5. OUG nr. 46/2017 pentru modificarea si completarea  OUG nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta

                                     

6. Leagea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

                                          

7. Hatararea nr. 1334/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina

                                         

8. Hotararea nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective

                                         

9. Hotararea nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală
 

                                         

10. Legea nr. 53/2003 Codul muncii

                                     

11. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

                                      

12. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

                                       

13. Hotararea nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici

                                         

14. Legea 215/2001 Legea Administratiei Publice Locale

                                         

 

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne