Art. 1 Biroul Executiv al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie are în componenţa sa unsprezece membri aleşi prin vot secret de către Conferinţă, după cum urmează:

                                                                                                             - un preşedinte;

                                                                                                             - un secretar general;

                                                                                                             - un prim-vicepreşedinte;

                                                                                                              - opt vicepreşedinţi.

Art. 2 Biroul Executiv al F.N.S.A. se întruneşte în şedinţe ordinare trimestrial, precum si in sedinte extraordinare si de indata.

Art. 3 Şedinţele ordinare sunt convocate de catre preşedintele F.N.S.A.

Art. 4 Şedinţele extraordinare sau cele de îndată sunt convocate ori de câte ori este nevoie, pentru rezolvarea unor probleme majore (negocieri, declanşarea conflictelor de muncă) etc.

Art. 5 Şedinţele extraordinare sau cele de îndată  se convoacă de catre preşedinte sau de către majoritatea simplă a membrilor Biroului Exexutiv.

Art. 6 Şedinţele sunt statutare în prezenţa a 2/3 dintre membrii Biroului Executiv.

Art. 7  In situatii justificate, un membru al Biroului executiv poate sa-si delege prerogativele unui alt membru, in scris. de maxim două ori pe an. În caz contrar va fi demis din funcţie.
         Art. 8 Deciziile se adoptă cu votul majorităţii simple, atunci când prezenţa membrilor Biroului Executiv este de 100% sau cu 2/3 din cei prezenţi, în restul cazurilor.

Art. 9 Data, locul şi ora şedinţei ordinare, precum şi ordinea de zi a acesteia vor fi communicate cu cel puţin 10 zile înainte.

Art. 10 Confirmarea de participare la şedinţă se face cu cel puţin trei zile înainte de data şedinţei.

Art. 11 Data, locul şi ora şedinţei extraordinare, precum şi ordinea de zi a acesteia vor fi comunicate cu trei zile înainte. Pentru şedinţele de îndată, comunicarea se face imediat.

Art. 12 În situaţii urgente se pot lua hotărâri cu vot scris, transmis prin fax, în condiţiile art. 7.

Art. 13 Absenţa nemotivată a oricărui membru de la două şedinţe într-un an duce la înlocuirea acestuia cu un membru interimar.

Art. 13  În situaţia în care un membru al Biroului Executiv nu poate să-şi exercite mandatul pe o perioadă mai mare de şase luni (plecat în străinătate, boală, maternitate, invaliditate etc), acesta va fi suspendat din funcţie. Cand motivul pentru care a fost suspendat dispare, acesta îşi reia funcţia şi prerogativele avute.

Art. 15 Pe perioada suspendării se asigură interimatul conform statutului, in cazul presedintelui si secretarului general, iar pentru vicepresedinti, de către un membru supleant dintre candiţii la Biroului Executiv, care a obţinut voturile cele mai multe, daca este cazul, ori, de catre un membru al biroului federal din acel colegiu, la desemnarea sindicatelor din acel colegiu.

         Art. 16 In cazul unui loc rămas vacant, în urma revocarii sau demiterii, acesta va fi ocupat, prin alegeri în cadrul Conferinţei. Până la conferinţă va fi desemnat un membru supleant, în condiţiile art. 15.

         Art. 17 În rapoartele de activitate care le întocmesc membrii Biroului Executiv, conform Statutului F.N.S.A., se va face referire, în mod obligatoriu, şi la activitatea desfăşurată în judeţele de care raspund şi la rezultatete acestei activităţi.

Art. 16 Şedinţele Biroului Executiv vor avea loc şi în alte localităţi decât Cluj-Napoca, prin rotaţie.

Valer SUCIU - Presedinte FNSA

Tel./Fax: 0264598333; Mobil: 0729085940; Mail: presedinte@fnsa.eu

Gheorghe MORAR - Prim-vicepresedinte FNSA

Mobil: 0729085937; Mail: gheorghe.morar@fnsa.eu; Responsabil cu judetele: Salaj, Cluj, Bihor, Satu-Mare

Pompiliu WAN BUZDUGA - Vicepresedinte FNSA

Mobil: 0729085935; Mail: wann_nl@yahoo.com; Responsabil cu regiunea: Municipiul Bucuresti si Judetele: Ilfov, Giurgiu, Teleorman

Georgeta CȊRSTIAN - Vicepresedinte FNSA

Mobil: 0723541985; Mail: sindicatul_tomis@yahoo.com; Responsabil cu judetele: Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita

Sofia DRAGOS - Vicepresedinte FNSA

Mobil: 0729026754; Mail: sofia.dragos@fnsa.eu sau dragos_sofia@yahoo.com; Responsabil cu judetele: Sibiu, Alba, Mures, Gorj, Valcea

Gabriela TUDOSA - Vicepresedinte FNSA

Mobil: 0729085936; Mail: margrid35@yahoo.com; Responsabil cu judetele: Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui, Galati

Gheorge TANASE - Vicepresedinte FNSA

Mobil: 0723500595; Mail: gheorghe.tanase@fnsa.eu sau savescu_mircea@yahoo.com; Responsabil cu judetele: Dambovita, Prahova, Arges, Olt, Dolj

Tiberiu NEGREI - Vicepresedinte FNSA

Mobil: 0729085938; Mail: tiberiu.negrei@yahoo.com sau sinditim@yahoo.com; Responsabil cu judetele: Timis, Arad, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti

Bogdan SCHIOP - Secretar general FNSA

Tel/Fax: 026459833; Mobil: 0729085942; Mail: bogdan.schiop@fnsa.eu

Gheorghe PERIAN - Vicepresedinte FNSA

Mobil: 0745352215; Mail: gheorgheperian@yahoo.com; Responsabil cu judetele: Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Botosani

POST VACANT - Vicepresedinte FNSA

Responsabil cu judetele: Harghita, Covasna, Brasov, Vrancea, Buzau;

Va rugam sa vizitati si pagina noastra de Facebook

Adresa

Cluj-Napoca,

B-dul Eroilor nr 16,

judetul Cluj.

Telefon :0264.598.333

E-mail : contact@fnsa.eu

Contactati-ne